Биз 1983-жылдан бери өсүп жаткан дүйнөгө жардам беребиз

Bridge Ledger