Биз 1983-жылдан бери өсүп жаткан дүйнөгө жардам беребиз

Компаниянын маданияты

Көрүнүш

Дүйнөлүк Форморк жана Искандардын Интегралдык Кызмат көрсөтүүчүсү болуу

Баалуулуктар

Ишенимдүүлүк, Кесип, Мыкты, Өз ара Пайда.

Миссия

Бардык долбоорлорду коопсуз жана оңой кылыңыз.