Биз 1983-жылдан бери өсүп жаткан дүйнөгө жардам беребиз

Кош тешик же бир тешик бурчтуу крест